Teenused ja lahendused

Sinu infrastruktuuri igapäevane laitmatu toimimine on meie südameasi.

Pakume keskmise kuni suure ettevõtte jaoks kohandatud serverite allhanke ja rendi teenust. Võrreldes oma serverite omamisega on Sinu ärikulude kokkuhoid garanteeritud.

Et kindlustada meie klientide kaitse, vastab meie teenus kõrgeimatele kvaliteedinõuetele. Meie privaatserveri teenuse aluseks on tipptasemel ja testitud riist- ning tarkvara lahendused.

Kulude kokkuhoid

Meie serverid on kuluefektiivsemad, kui Sinu oma andmekeskuse arhitektuuri majutamine meie juures.

Skaleeritavus

Garanteerime, et meie serverite ressurss ja Sinu IT süsteem kasvab vastavalt Sinu hetke ärivajadustele.

Ülikiire ühendus

Meie magistraalvõrk tagab kiireima võimaliku ühenduse Sinu asukoha ja meie serverikeskuste vahel.

Geograafiline eraldatus

Sinu käsutuses on geograafiliselt eraldatud serverikeskused. See tagab kõrgeima turvalisuse, alati kui seda vaja.

Tasemel lahendused

Sinu äriedu tagamise nimel kasutame kompromissitult vaid maailma juhtivate riistvaratootjate lahendusi.

SLA ja 24/7 tugiteenus

Range tugiteenuse leping ja 24/7 otsekontakt meie tiimiga kindlustab Sinu äri tõrgeteta toimimise ööpäevaringselt.

Meie virtuaalserveri teenus pakub kiirelt skaleeritavat lahendust ja kõrgeimaid turvastandardeid.

Pakume Sinu ärile kõrgkäideldavat ja automatiseeritud pilveserverite teenust. Et kindlustada Sinu äri kaitse, vastab meie teenus kõrgeimatele turvastandarditele.

Meie teenuse on paindlik, et toetada Sinu ettevõtte kiireimat kasvu. Meie tingimused annavad Sulle taas vabaduse tegeleda vaid oma põhitegevusega.

Vajaduspõhine skaleerimine

Skaleerime Sinu pilvekeskonna ressursse vastavalt muutuvatele ärivajadustele. Nii üles, kuid vajadusel ka tagasi alla. Oleme võimelised tegema seda kiirelt ja operatiivselt.

Kasutuspõhine hinnastamine

Virtuaalserveri teenuste puhul maksad vaid ressursside eest, mida kasutad. Meie hinnastamine on läbipaistev ja alati ühene, et hoida Sinu äri ebameeldivate üllatuste eest.

Garanteeritud jõudlus

Et Sinu rakenduste kasutuses oleks garanteeritult kokkulepitud kogus serveri ressurssi, sõlmime range teenusetaseme (SLA) lepingu.

Ülikiire ühendus

Meie magistraalvõrk tagab kiireima võimaliku ühenduse Sinu asukoha ja meie serverikeskuste vahel.

Katkematu käideldavus

Meie võrk, serverid ja salvestusüsteemid on alati duplitseeritud ja töötavad paraleeleselt. Kui üksik seade või teenus on rivist väljas, ei mõjuta see kunagi Sinu äri toimimist.

Meelerahu ja vabadus

Hoolitseme Sinu meelerahu eest ja tagame pilveserverite halduse ja toe algusest lõpuni. Meie teenus ja tingimused võimaldava Sul taas tegeleda oma äri kasvatamisega.

Meie tiimi väärtus on kriiside lahendamisel ja nende vältimisel kogunenud know-how.

Varundamine ja talitluspidevuse tagamine on Sinu ettevõtte toimimiseks kriitiliselt vajalik praktika. Meie eesmärk on vabastada Sinu ettevõte talitluspidevuse tagamisest. Et Sinu äri IT-meeskond saaks tegeleda vaid oma põhitööga.

Kindlustame, et Sinu äri toimimiseks vajalikud andmed on alati kaitstud. Probleemide ilmnemisel taastame kogu infrasüsteemi töö kiirelt ja operatiivselt.

Off-site andmeturve

Hoiame kõik turvakoopiad füüsiliselt peasüsteemist lahus. Kriisi korral on andmed alati kättesaadavad ja töö jätkub kiirelt ning peaaegu kadudeta.

Tipptasemel lahendused

Meie teenus baseerub tipptasemel lahendustel ja on ehitatud kestma. Sealjuures saame pakkuda Sinu ärile ka vajalikku paindlikkust.

Ranged turvastandardid

Meie andmekeskus vastab rangetele PCI-DSS standarditele. See kindlustab, et Sinu ettevõtte andmed on alati turvaliselt kaitstud.

Jätkuv testimine

Testime kogu talitluspidevus teenuse alustalasid ja süsteemi kord kvartalis. Tagame, et meie teenus on vastavalt vajadustele uuenev ja töökindel.

Teenusetaseme lepped

Garanteerime Sinu ettevõtte kaitse ja turvalisuse täpselt Sinu ärivajadustele kohandatud teenustaseme leppega (SLA).

Kulude kokkuhoid

Meie töökindla ja testitud süsteemi toimingud on automatiseeritud, mis garanteerib kulude ja aja kokkuhoiu.

Kliendi arvamus

Meie jaoks on väärtuslikem paindlik ressursihaldus ja tiimi võimekus lahendada probleeme operatiivselt. Ja koostööst sündinud usaldus on ajaga vaid kasvanud.
Ainar Sepp
Tootejuht
engestru